Otoboom’a üye olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz!

Değiştir

Otoboom.com tarafından iletişim bilgilerime sms ile ticari e-ileti almayı kabul ediyorum.

Otoboom.com tarafından iletişim bilgilerime e-mail ile ticari e-ileti almayı kabul ediyorum.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1.   Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.OTOBOOM.comuzantılı web OTOBOOM adresinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların tüm haklarının sahibi olan merkezi Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kâğıthane İstanbul adresinde bulunan ESCAR TURIZM TAŞIMACILIK TICARET ANONIM ŞIRKETI (kısaca “OTOBOOM”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Kullanıcı arasındadır. Kullanıcı, OTOBOOM'ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Madde 2.   Tanımlamalar

 

OTOBOOM

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi

Portal

:

Arayüzü, veritabanı ve sair tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları OTOBOOM’a ait olan ve işbu Sözleşmeye konu hizmetin verildiği www.OTOBOOM.com portalı

Kullanıcı

 

Portal’a üye olan ve "Portal" dâhilinde sunulan “Hizmetlerden” belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan işbu Sözleşme tarafı “Kullanıcı”.

Üye İşyeri

:

Portal’a üye olan ve Portal dâhilinde sunulan Hizmetlerden (“Hizmetler”), belirlenen koşullar dâhilinde yaralanan tacir

Sözleşme

:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi

OTOBOOM Sistemi

:

Kullanıcının teklif taleplerini, Portal, uygulama ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair OTOBOOM tarafından belirlenecek interaktif kanallar aracılığıyla Üye İşyeri’ne iletebileceği uygulamalar

Tavsiye Edilen Fiyat Listesi

:

Aracın üretici ve/veya distrübütör firması tarafından yayınlanmış ve sağlayıcı sitenin veri tabanından temin edilen, veri doğruluğu sağlayıcı site sorumluluğunda olan ve değişim gösterebilen fiyat listesi. 

Teklif Süresi 

Üye İşyeri tarafından önceden belirlenen ve teklifi ile Kullanıcıya karşı bağlı olduğu süre. 

Teklif Bildirimi

:

Üye İşyeri tarafından hazırlanan teklifteki bilgilerin yer aldığı ve içeriği ile Üye İşyerinin Teklif Süresi dâhilinde bağlı olduğu bildirim. 

Kişisel Veri

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) m.3-d bendi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir. 

 

Madde 3.   Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşmenin konusu; OTOBOOM tarafından Portal’da sunulan OTOBOOM Hizmetlerin, yararlanma ve şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve OTOBOOM Hizmetlerine ilişkin OTOBOOM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin OTOBOOM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

 

Madde 4.   OTOBOOM Sistem İşleyişi

4.1.      Kullanıcı, Portal vasıtasıyla talep ettiği aracın/araçların marka, model ve benzeri özelliklerini sistemde belirleyerek aracın Tavsiye Edilen Liste Fiyatına ulaşır ve ilgili veriler dâhilinde teklif talebi oluşturur. OTOBOOM, Platform vasıtasıyla teklif talebini Üye İşyerine iletir. 

4.2.      Üye İşyeri, kendisine iletilen teklif talebi doğrultusunda teklif oluşturur. OTOBOOM, Üye İşyeri tarafından hazırlanan teklifleri sistem üzerinden Kullanıcı ile paylaşır. Kullanıcı’nın teklif ile ilgilendiğini sistem üzerinden belirtmesi teklif süresini başlatacaktır.  

4.3.      OTOBOOM’un Kullanıcı ile tekliflerini paylaşılmasını müteakip Kullanıcı, Üye İşyeri ile telefon, sms, e-mail veya Portal üzerinden iletişime geçebilecektir. 

4.4.  OTOBOOM Sistem işleyişinde değişiklik olması halinde Portal ve/veya Kullanıcının sistemde kayıtlı elektronik posta adresine e-posta vasıtasıyla değişiklikler bildirilecektir.  

 

Madde 5.   OTOBOOM’un Hakları ve Yükümlülükleri

5.1.    Satış ilişkisinin kuruluş aşaması ve satış ilişkisi, Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında gerçekleşmekte olup OTOBOOM işbu ilişkinin hiçbir aşamada tarafı değildir. OTOBOOM, taraflar arasında satışın gerçekleşmesi halinde herhangi bir komisyon almaz. 

5.2.        OTOBOOM, Kullanıcı ve Üye İşyeri tarafından oluşturulan içerikleri taraflara iletmeyi ve iletişime geçmelerini sağlamayı taahhüt etmektedir. OTOBOOM, Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında kurulacak olan satış ilişkisinin tarafı değildir. 

5.3.        OTOBOOM, Portal’da verilen Hizmetleri ve hizmet işleyişini dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcı ve/veya Üye İşyerinin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar OTOBOOM Sistemi’nden ve/veya e-posta vasıtasıyla duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

5.4.     OTOBOOM, önceden Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın OTOBOOM'un biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, OTOBOOM'un yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

5.5.     OTOBOOM, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcıya bilgi vermeksizin OTOBOOM'da sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, OTOBOOM'da sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

5.6.     OTOBOOM Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. 

5.7.     Kullanıcı, OTOBOOM tarafından yapılan değişikliklerden Portal ve/veya e-posta vasıtasıyla yapılan bildirimler ile haberdar edilecektir. Hizmet ve sözleşme koşullarının değişime sonrasında kullanıma devam edilmesi değişiklikleri kabul anlamına gelecektir. Değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Kullanıcı, üyeliğini sona erdirebilir. 

5.8.     İşbu Sözleşme OTOBOOM’un ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Kullanıcı, bu ve sair nedenlerle OTOBOOM’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

5.9.     OTOBOOM’un Kullanıcının her türlü aktivitesini izleme, üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Kullanıcı bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10.   OTOBOOM, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve OTOBOOM kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Kullanıcının kimlik, adres, iletişim ve OTOBOOM kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca OTOBOOM bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

5.11.   OTOBOOM, üye işyerlerinin sağladığı içerikten, içeriklere dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak zararlardan OTOBOOM sorumlu değildir.

5.12.   OTOBOOM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

Madde 6.    Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

6.1.     Üyelik, OTOBOOM’da belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Kullanıcı, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin OTOBOOM tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

6.2.      Kullanıcı, araç satışının Tavsiye Edilen Fiyat Listesi’ndeki fiyatta gerçekleşmeme ihtimalini kabul etmektedir.  

6.3.     Kullanıcı, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak OTOBOOM’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. OTOBOOM’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

6.4.     Kullanıcı, OTOBOOM’da belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve Üye İşyerlerini rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve OTOBOOM'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5.     Kullanıcı, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6.     Kullanıcı, Üye İşyerinden aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili OTOBOOM’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Yönetmelik, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısı Üye İşyeri’ne ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten OTOBOOM’u ibra ettiğini kabul ve beyan etmektedir. 

6.7.     Kullanıcı, Üye İşyeri tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında OTOBOOM’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını ve bunlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.8.    Kullanıcı, OTOBOOM'u kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde OTOBOOM’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.9.    Kullanıcı, hileli davranışlarda bulunmayacağını, OTOBOOM'un güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve OTOBOOM’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

6.10.   Kullanıcı, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun OTOBOOM tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

6.11.   Kullanıcı, OTOBOOM'a, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, OTOBOOM'un ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

6.12.   Kullanıcı, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez, kullandırılamaz. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü zarardan sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

6.13.   Kullanıcı, başkalarının OTOBOOM’u kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve OTOBOOM veya OTOBOOM’u kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

6.14.   Kullanıcı’nın, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya OTOBOOM’dan edindiği bilgiler sebebiyle veya OTOBOOM’a erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan OTOBOOM sorumlu değildir.

6.15.   Kullanıcı, OTOBOOM çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, OTOBOOM’a yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

6.16.   Kullanıcı, OTOBOOM uygulaması üzerinden başlatılacak  satışlar, tarafların anlaşmasından aracın kendisine teslim edilmesine kadar olan süreçte alışveriş yaptığı Üye İşyeri ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, OTOBOOM’ın sorumluluğunun içerik iletiminden ibaret olduğunu, bunun dışında Üye İşyeri ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan OTOBOOM’ın sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17.  Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde işbu Sözleşme OTOBOOM haklı sebeple, tazminatsız derhal feshedileceği gibi Kullanıcı, OTOBOOM’un uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edecektir.

 

Madde 7.    Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

7.1.     OTOBOOM, Kullanıcı’nın adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama ve Üye İşyeri’ne aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

7.2.    OTOBOOM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Kullanıcı tarafından kişisel bilgilerin OTOBOOM’da herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

7.3.    OTOBOOM’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, OTOBOOM'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OTOBOOM’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7.4.    OTOBOOM sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Hizmet geliştirme ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece OTOBOOM bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler OTOBOOM bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

7.5.     OTOBOOM, Kullanıcının onay vermesi halinde Kullanıcıya ait kişisel verileri, münhasıranKullanıcı ile Üye İşyeri arasında kurulacak olan/kurulması planlanan hukuk ilişki için gerekli olması sebebiyle Üye İşyerine aktaracaktır. Kullanıcının, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızasını sona erdirmesi halinde durum derhal veri sorumlusu sıfatıyla OTOBOOM tarafından veri işleyen sıfatıyla Üye İşyerine bildirilecektir. Üye İşyeri bu durumda Kullanıcının talebi doğrultusunda kişisel verileri derhal sileceğini, anonim hale getirileceğini veya yok edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. OTOBOOM tarafından yapılan bildirime rağmen veri sorumlusu sıfatıyla Üye İşyerinin yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması sebebiyle Kullanıcı nezdinde doğmuş olan zararlardan münhasıran Üye İşyeri sorumludur. 

7.6.    Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler OTOBOOM çalışanları, Üye İşyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir. 

7.7.    Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

7.8.    Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir. 

7.9.    Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, OTOBOOM’ın “Aydınlatma Metni” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

7.10.  Kullanıcı aynı zamanda OTOBOOM’un her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder. 

7.11.  Kullanıcı, OTOBOOM uygulaması üzerinden vereceği teklif taleplerinde, OTOBOOM sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve gerekli diğer tüm bilgilerin Üye İşyeri ile paylaşılacağını bildiğini, bunun OTOBOOM uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin Üye İşyeri ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8.    Fikri Mülkiyet Hakları

8.1.     OTOBOOM’un sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu OTOBOOM’daki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler OTOBOOM veya sözleşme yoluyla OTOBOOM’a lisans verenlere aittir. Kullanıcı, OTOBOOM’un yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde OTOBOOM’un içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının OTOBOOM'un Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, OTOBOOM’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OTOBOOM'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Kullanıcı, OTOBOOM’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2.     OTOBOOM’un, OTOBOOM Hizmetleri, OTOBOOM bilgileri, OTOBOOM'un telif haklarına tabi çalışmaları, OTOBOOM'un ticari markaları, OTOBOOM'nin ticari görünümü ve/veya OTOBOOM'a ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3.       OTOBOOM’da yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4.      OTOBOOM içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5.     Kullanıcılar OTOBOOM'un kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olup OTOBOOM’un rücu hakkı saklıdır.

 

Madde 9.    Sorumluluk

9.1.     Kullanıcı, OTOBOOM’da sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda OTOBOOM gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Kullanıcı bu nedenlerle OTOBOOM’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2.      OTOBOOM hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

9.3.      OTOBOOM’un ağır kusuru veya kastı haricinde, Kullanıcının doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 10.    Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

10.1.    Kullanıcının işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda OTOBOOM, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin OTOBOOM’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Kullanıcı OTOBOOM’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. OTOBOOM doğmuş/doğacak her türlü zararını Kullanıcı’dan talep etmeye yetkilidir. 

10.2.    Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Kullanıcı haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek OTOBOOM’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

 

Madde 11.    Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme OTOBOOM’da onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve OTOBOOM’un veya Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi ve/veya OTOBOOM’da sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

Madde 12.    Muhtelif Hükümler

12.1.   Kullanıcı, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin OTOBOOM tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Kullanıcıya geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından OTOBOOM sorumlu değildir.

12.2.   İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

12.3.    OTOBOOM’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz. 

12.4.    İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir. 

12.5.    Kullanıcı OTOBOOM’da yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

 

veya
OTOBOOM NASIL ÇALIŞIR
Hayalindeki Aracı Bul Aklındaki arabanın marka ve modeli seç
Hemen “Teklif İste” butonuna tıkla
Teklifleri sana ulaştıralım
Almadan Önce Araştır Henüz aklında bir model yoksa
Türkiye’de satılan bütün arabalar içinden
İstediklerini Seç, İncele ve Karşılaştır
En İyi Fiyatı Al Ön siparişli, Hazır Bayi Stoklu veya
Düşük Kilometreli 2. El otomobillerde
en iyi fiyatı Otoboom.com’dan al
Teklifleri Seç ve Değerlendir Gelen tüm teklifleri incele
Yakın ya da uzakta olan yetkili satış bayilerine ulaş
Bayi Bayi Dolaşmaya Son!
Otoboom.com
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgim, Veri Sorumlusu sıfatıyla Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi (www.otoboom.com) tarafından işlenmesi, yurtiçi ve yurtdışında aktarılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası aracılığıyla haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.